top of page

Rekisteriseloste

TMI Satu Vilkki 2142991-4

Aamunkajo 15, 50970 MIKKELI

Yhteyshenkilö: Satu Vilkki, satu@satuvilkki.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen perusteella ja rekisteröityjen suostumuksella asiakassuhteen (ohjattavat ja koulutettavat, tilaajat) ylläpitoon ja uudistamiseen. Tilaajien ja koulutettavien tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin ja esimerkiksi oppimistehtävien käsittelyyn.

Tietosisältö: Rekisteri sisältää tilaajan ja tilaajaorganisaation yhteistiedot (organisaation edustajna ja yhteishenkilön nimi, puhelin, osoite/ paikkakunta, sähköpostiosoite), laskutukseen liittyvät tiedot sekä sopimussuhteeseen liittyvät tiedot (aikataulu, palvelun toteuttamisen fyysinen paikka). Rekisteri voi sisältää koulutettavien yhteystietoja (nimi, puhelin, sähköpostiosoite). Rekisteri saattaa sisältää kirjallisia muistiinpanoja ohjausprosessiin liittyvästä työskentelystä, mutta ne eivät ole identifioitavissa asiakkaisiin.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin sisältö muodostuu tilaajaorganisaatioden itse luovuttamista tai tilaajaorganisaatioiden verkkosivuilla olevista julkisista tiedoista (esim. osoite ja verkkolaskuosoite), työnohjauksiin / koulutuksiin osallistuvien suostumuksella kerätyistä tiedoista sekä yrittäjän henkilökohtaisista ja satunnaisista, tunnistamattomista muistiinpanoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin tiedot pidetään pääsääntöisesti Suomessa. Rekisterin suojauksen periaatteet: Yritys suojaa tietojärjestelmässä olevat tiedot ja yrittäjän muistiinpanot asianmukaisin, laitteiden ja tietoturvaohjelmien mahdollistamien toimenpitein.

Tarkistusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi halutessaan tarkistaa ne lähettämällä tarkistuspyynnön rekisterissä olevasta sähköpostiosoiteesta osoiteeseen: satu at satuvilkki.fi

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto sekä tarvittaessa pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Korjaaminen ja poistaminen tapahtuvat lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoiteesta pyyntö osoiteeseen: satu at satuvilkki.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

bottom of page