top of page
satu-vilkki-kesakukat.jpg

Valmennus ja coachaus

Mitä haluat saavuttaa? 

Valmennus eli coaching auttaa tekemään parempia ratkaisuja. Valmentaja on ajattelukumppani Hän auttaa löytämään uusia voimavaroja ja näkökulmia sekä ratkaisuja eteenpäin. Coach pitää tavoitteen korkealla toimien tukena, kannustajana ja puoluettomana kyseenalaistajana. Valmennus sopii johdolle, esimiehille, asiantuntijoille, pienryhmille ja yksilöille. Erityisesti valmennuskesta on hyötyä kasvu-, muutos- ja ongelmatilanteissa sekä ylennysten ja yrityskauppojen yhteydessä tai hankkeita ja projekteja suunniteltaessa.

 

Valmennus ja Coachaus auttaa: 

-Tärkeiden tavoitteiden ja päämäärien      saavuttamisessa

- Löytämään uusia voimavaroja

- Saamaan uusia näkökulmia 

- Vähentämään ristiriitatilanteita 

- Parantamaan yhteistyötä

- Lisäämään työtyytyväisyyttä ja elämäniloa

- Kasvattamaan yrityksen tulosta

bottom of page