top of page

Työyhteisö-konsultointi

Konsultointi ja työyhteisön kehittäminen

Konsultointi ja työyhteisön kehittäminen on ohjattua työskentelyä. Se on johtajan tukemista työssään tai koko yhteisön työskentelyä sen eteen, miten asiat voidaan tehdä paremmin. Konsultointi sopii toiminnan kehittämiseen ja strategiatyöskentelyyn sekä perustehtävän ja työroolien selkeyttämiseen. Siitä on hyötyä johtajuuden kehittämisessä ja yhdessä tekemisen oppimisessa. Kehittäminen mukautuu tarpeen mukaan. Se voi olla muutaman kerran keskustelu johdon kanssa, työskentelypäivä työyhteisön kanssa tai pidempi prosessi koko työyhteisölle.

Työyhteisösovittelu

Sovittelun tarkoitus on palauttaa työrauha ja turvata toimintakyky niin että työntekijät voivat tehdä työtään. Ulkopuolinen, puolueeton sovittelija auttaa osapuolia puhumaan toisilleen ja keskittymään työhön niin että löydetään kaikkia tyydyttävä ratkaisu tilanteeseen.
Prosessi lisää ymmärrystä, luottamusta ja keskinäistä kunnioitusta.

bottom of page